Sankt Andreas Kim Tae-gŏn, präst och Sankt Paulus Chŏng Ha-sang och deras följeslagare, de koreanska martyrerna

Kortpredikan 20 september 2019, SS Andreas Kim Taegon o Paulus Chong Hasang, Koreas första martyrer

​​​​​​​Paulus manar Timotheos att undervisa i enlighet med "vår herres Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär". Den som avviker från den sunda läran drivs av "en sjuklig lust att diskutera och trä­ta.” Detta leder till ”strider och ständiga bråk”.  Paulus beskriver dem: "de har tappat bort sanningen och anser att religionen skall löna sig".