S. Olav, konung och martyr, Norges skydds­patron

Kortpredikan 29 juli 2023, S. Olav, konung och martyr, Norges skydds­patron

På Sinaiberget får Mose de tio budorden. Han läser dem för fol­ket och folket säger: ”Allt vad Her­ren har sagt vill vi göra.” Så frambärs ett offer, och blodet från offerdjuren stänks på folket som en bekräftelse av förbundet. Ordet förmedlas och tas emot och beseglas genom blod.