S. Maximos Confessor, munk o martyr

Kortpredikan 13 augusti 2022, S. Maximos Confessor, munk o martyr

Är människan i stånd att byta kurs och bryta med överträ­del­­ser och ova­nor? Är hon inte ett hjälplöst offer, styrd av arv och miljö? Är hon inte ett barn, totalt beroende av att någon ger hen­ne det hon behöver? Att Jesus välsignar barnen tycks peka i den riktningen. Frågan har följt kyrkan från början. Både frågan om män­niskans frihet och frågan vilken roll nåden spelar. På 600-talet ifrågasattes om Kristus hade en äkta mänsk­lig vilja (mono­te­le­tismen). Kejsaren stödde dem som menade att Kristus bara hade en gudomlig vilja.