S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Kortpredikan 4 juni 2022, S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Paulus har nått fram till Rom och uppehåller sig där i två år, men Lukas be­rättar inte hur hans liv slutar. Andra källor vittnar om att han kom till Spanien, återkom till Rom och där led martyrdöden. Johannesevangeliet slutar lite gåtfullt. Sannolikt är det sista ka­pitlet ett se­nare tillägg för att besvara frågan hur det gick för Pet­rus. En grupp som stått Johan­nes nära skriver i hans namn. ”Vi vet att hans vittnes­börd är sant.”

Kortpredikan 4 juni 2021, S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Familjedramat slutar lyckligt. Tobit får sin syn tillbaka, och dess­­utom sin son och en svärdotter. Tobit prisar honom som ”slog, men åter förbarmade sig”. Han går ”med långa kliv och i sin fulla styrka” genom Nineve för att möta och ta emot sin svärdotter. Hans son Tobias för sin hustru till fadern. Däri skymtar något stör­­­re.