S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Kortpredikan 4 juni 2021, S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Familjedramat slutar lyckligt. Tobit får sin syn tillbaka, och dess­­utom sin son och en svärdotter. Tobit prisar honom som ”slog, men åter förbarmade sig”. Han går ”med långa kliv och i sin fulla styrka” genom Nineve för att möta och ta emot sin svärdotter. Hans son Tobias för sin hustru till fadern. Däri skymtar något stör­­­re.