Kortpredikan 4 juni 2022, S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Kortpredikan 4 juni 2022, S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Apg 28: 16-20, 30-31; Ps 11: 4-5, 7; Joh 21: 20-25

Paulus har nått fram till Rom och uppehåller sig där i två år, men Lukas be­rättar inte hur hans liv slutar. Andra källor vittnar om att han kom till Spanien, återkom till Rom och där led martyrdöden.

Johannesevangeliet slutar lite gåtfullt. Sannolikt är det sista ka­pitlet ett se­nare tillägg för att besvara frågan hur det gick för Pet­rus. En grupp som stått Johan­nes nära skriver i hans namn. ”Vi vet att hans vittnes­börd är sant.”

Ett samtal mellan Jesus och Petrus bedömdes som viktig att för­medla. Det ha­de uppstått ett rykte om att Johannes inte skulle dö innan Jesus kom tillbaka och Petrus frå­gar: ”Hur blir det med ho­nom?”

Han får det kärva svaret: ”Vad rör det dig? Du skall följa mig”.

Villighet att lära, docilitas, är en dygd. Dess ”avigsida” heter nyfi­kenhet, curiositas, be­gäret efter det vi inte behöver. Medierna utnyttjar detta begär maximalt. Den berövar oss kraften och spri­der oro. Hur skall det gå för N.N., med kyr­kan, med vårt land, med värl­den och med vår pla­net? 

Petrus får det kärva och enkla rå­det: ”Vad rör det dig? Du skall följa mig”.

När nyfikenhet och speku­latio­ner gör oss förvirrade och oroliga, då behövs den dag­liga och oan­senliga tro­he­ten. Benedictus ger oss två verktyg: ”Var­je stund hålla vakt över sitt livs gär­ning­ar”. ”Dagligen full­göra Guds bud i hand­ling”.  

Den heliga Maria Elisabeth Hesselblad plågades av både sjuk­dom och mot­gångar. Hon avvisade oron, som ”frä­ter bort själs­livet”. ”Däremot, om vi utövar tålamod i sorgen, så kommer frid i själen”.

I bönen över offergåvorna ber vi: ”låt detta rena offer på jungfrun Maria Eli­sa­beths högtidsdag i våra hjärtan tända den eld som du vill skall brin­na i värl­den”.

O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.

                                                                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar