S. Justinus, martyr

Kortpredikan 1 juni 2021, S. Justinus, martyr

Justinus Martyren (d. 165) är en av kyrkans första s.k. apologe­ter. Med förnuftiga argument försvarade han tron och kyrkan mot ont förtal. Han vägrade att ”offra till gu­dar­na”, trots att han visste att marty­riet väntade. Myntet med kejsarens bild var avskytt av judarna, men att betala skatt är inte avguderi. Jesus flyttar ner frågan på ”an­d­ra plats”, efter det förs­ta och vik­tigaste, att ge Gud det som tillhör Gud. Och då finns goda skäl att ge ”kejsaren det som tillhör kej­sa­ren”.