S. Hilarius av Poitiers, biskop o kyrkolärare

Kortpredikan 13 januari 2022, S. Hilarius av Poitiers, biskop o kyrkolärare

”Varför har Herren låtit oss bli slagna?” Israeliterna frågar så efter att ha blivit slagna av filistéerna. Inte ens när de låter förbundsarken vara med på slagfältet har de kraft att stå emot fienden. Något gör att deras kraft försvinner. Det är den kraften som den spetälske i evangeliet tror på. ”Vill du, så kan du göra mig ren.” Att bota någon från spetälska var som att upp­väc­ka en död.