S. Henrik, biskop och martyr, Finlands apostel

Kortpredikan S. Henrik, biskop och martyr, Finlands apostel

David visar djup respekt för Saul. Han är Herrens smor­de. Det kan också tillämpas på kyrkliga överordnade, biskop, påve… David vet att det finns en gudomlig plan som inte får förminskas till en personlig uppgörelse. Han säger till Saul: ”Herren skall dö­ma mellan mig och dig”. Paulus skall säga: ”Ta inte rätten i eg­na händer…”

Kortpredikan 19 januari 2023, S. Henrik, biskop och martyr, Finlands apostel

Enligt legenden blev Henrik dräpt av en bonde som han ålagt bot­­göring för dråp. Hans reliker flyttades senare till Åbo domkyr­ka. Han firas som Finlands apostel. Henriks martyrium infogas i det offer som Kristus enligt Hebreer­bre­vet fram­bu­rit ”en gång för alla”. Kristi offer fullbordar alla det första förbundets offer. ”Skuggbil­den” ersätts av verkligheten.