S. Gertrud av Helfta, jungfru

Kortpredikan 16 november 2021, S. Gertrud av Helfta, jungfru

Gertrud av Helfta (d. 1302) räk­nas som Tysklands största mys­ti­ker. Re­dan som barn kom hon till klostret i Helfta och formades av dess liturgi och sakramentala liv. Efter en omvändelse prägla­des hela hennes liv av enkelhet och stor andlig frihet. Den nittioårige Elasar visade stor inre frihet när han vägrade att äta det förbjudna svinköttet. Några av hans vänner hade anpas­sat sig. De er­bjuder honom att skaffa sådant kött som var tillåtet att äta. Också vän­ner kan svika när det gäller. Men Elasar väg­­rar.