S. Efraim Syriern, diakon, kyrkolärare

Kortpredikan 9 juni 2021, S. Efraim Syriern, diakon, kyrkolärare

”Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.” Jesus kommer inte med något absolut nytt. Däremot med något förnyat. En återställd skapelse och en förnyad lag. Det okända och det som framställs som absolut nytt kan locka och verka häftigt. I jäm­fö­relse med sådant kan det katolska fram­stå som svagt.