S. Bruno, präst, eremit

Kortpredikan 6 oktober 2021, S. Bruno, präst, eremit

Den helige Bruno (d. 1101) var eftersökt för olika kyrkliga uppdrag, men drogs till av­skildhet och tystnad. Han blev upphov till Kartu­si­an­­orden, en halveremitisk klosteror­den. Under en kort tid före reforma­tionen fanns ett kartusiankloster i Mariefred. Bruno ville hellre leva än vara död. Jona, däremot, ville hellre vara död än leva. Han står inte ut med Her­rens barm­härtighet mot det syn­di­ga Ni­neve, trots att folket gör bot och bättring. Han vredgas när Gud först visar honom barmhärtighet med hjälp av en ricinbuske, men sedan prö­var honom.