Kortpredikan 6 oktober 2021, S. Bruno, präst, eremit

Kortpredikan 6 oktober 2021, S. Bruno, präst, eremit

Jona 4: 1-11; Ps 86: 3-6, 9-10; Luk 11: 1-4

Den helige Bruno (d. 1101) var eftersökt för olika kyrkliga uppdrag, men drogs till av­skildhet och tystnad. Han blev upphov till Kartu­si­an­­orden, en halveremitisk klosteror­den. Under en kort tid före reforma­tionen fanns ett kartusiankloster i Mariefred.

Bruno ville hellre leva än vara död. Jona, däremot, ville hellre vara död än leva. Han står inte ut med Her­rens barm­härtighet mot det syn­di­ga Ni­neve, trots att folket gör bot och bättring. Han vredgas när Gud först visar honom barmhärtighet med hjälp av en ricinbuske, men sedan prö­var honom.

Jona personifierar de utvaldas särskilda frestelse. De bildade ser ner på de okunniga, de ordentli­ga irriteras över de slarviga, de renläriga föraktar heretikerna, de rättfärdiga dömer syn­dar­na.

Det är lätt att avslöja den obarmhärtige Jona. Det är lätt att ta av­stånd från andras döm­an­­de. Det är lätt att döma hycklarna. Men ock­så det är att döma. Ur samma hjärta rin­ner både dömandet och fegheten att hål­la fast vid sanning och rättfärdighet.

Jesus är omutlig: ”Döm inte!” Döm varken farisén eller syndaren! När Jesus själv dömer synden sker det med ett rent hjärta, av kärlek till syn­daren. Bene­dikt ålägger sin abbot: ”Hata synden, älska syndaren!”

Det kan bara den som känner både Guds helighet och sitt eget hjärta, den som vet sig va­ra den lägste och ringaste av alla. Det lärde sig den helige Bruno i avskildheten inför Guds ansikte.  

Jesus lär sina lärjungar att be: ”Förlåt oss våra synder, ty också vi för­lå­ter var och en som står i skuld till oss.”

Det är en bön att steg för steg ta i besittning. Till dess vi ser både den egna fegheten att försvara Guds heliga bud och det egna dömandet av andra.

Kyrkan lägger bönen i vår mun alldeles intill det eukaris­tiska offret. 

Till dess vi kan säga: Jag vill hellre leva än vara död.

                                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar