S. Benedictus av Aniane, abbot

Kortpredikan 11 februari 2023, S. Benedictus av Aniane, abbot

”Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem.” Jesus bekymrade sig om folket den gången ute i ödemarken. Samtidigt blir det en kon­centrerad bild av hela hans livsverk. Utan hjälp orkar inte människan till sitt egentli­ga ”hem”. Bibelns berättelse om hur människan drivs ut ur paradiset avvisas av den mo­derna tanken som en saga.