S. Ambrosius av Milano, biskop och kyrkolärare

Kortpredikan 7 december 2022, S. Ambrosius av Milano, biskop och kyrkolärare

Den helige Ambrosius, biskop i Milano på 300-talet, var utbildad i konsten att tala. Som predikant och diktare ställde han sina gåvor i Kyrkans tjänst. Ambrosius säger att predikan och undervisning skall framföras med ”be­­hag­li­ga ord”, så att det är ”ljuvligt för folket att hö­ra, så att det villigt följer” her­dens röst. Gud lockar med ett utflöde av sin egen skönhet.