Petrus och Paulus, apostlar

Kortpredikan 29 juni 2021, Petrus och Paulus, apostlar

Har det någonsin tagits större risk i historien än när Gud byggde sin kyrka och använde sig av mänskliga redskap? Men hennes sanna redskap hänvisar alltid till Herren. Petrus lyder ängelns befallning när han räddas ur fängelset. Själv tror han först att det är en dröm eller en syn. Först när han sansat sig ”vet han” att Herren har räddat ho­nom – förutom att församlingen ivrigt har bett för honom. ”Herrens ängel slog sitt läger omkring honom.” Paulus har utstått och arbetat mer än de flesta. Ändå säger han att det är i svag­heten som nåden blir som tydli­gast.