Petrus och Paulus, apostlar

Predikan 29 juni 2022, Petrus och Paulus, apostlar

Att inte oroligt fråga världen vad den vill ha, men av kärlek erbjuda vad den behöver. Med dagens högtid påminner Kyrkan sig om att hon är byggd med apostlarna som grund, och primärt då Petrus bekännelse och Paulus mission. De båda apostlafurstarna led martyrdöden i Rom under Neros förföljelse på 60-talet. Det förklarar den romerska kyrkans överhöghet över alla andra kyrkor. En överhöghet som, tvärtemot vad som brukar påstås i antikatolska framställningar, den historiska forskningen visar var etablerad mycket tidigt.

Kortpredikan 29 juni 2022, Petrus och Paulus, apostlar

Har det någonsin tagits en större risk i historien än när Gud frälser män­niskan och gör det genom att använda sig av mänskliga redskap? Hans ”metod” är att göra redskapen helt beroende av honom själv. När det ser kritiskt ut för både kyrkan och vår tro på den, behöver vi se efter en gång till hur Herren bygger sin kyrka.

Kortpredikan 29 juni 2021, Petrus och Paulus, apostlar

Har det någonsin tagits större risk i historien än när Gud byggde sin kyrka och använde sig av mänskliga redskap? Men hennes sanna redskap hänvisar alltid till Herren. Petrus lyder ängelns befallning när han räddas ur fängelset. Själv tror han först att det är en dröm eller en syn. Först när han sansat sig ”vet han” att Herren har räddat ho­nom – förutom att församlingen ivrigt har bett för honom. ”Herrens ängel slog sitt läger omkring honom.” Paulus har utstått och arbetat mer än de flesta. Ändå säger han att det är i svag­heten som nåden blir som tydli­gast.