Påskdagen - Kristi Uppståndelse - årgång B

Predikan 4 april 2021, Påskdagen

Jag är ännu hos dig för att förjaga allt mörker. I påskdagens högmässa hör vi en ”stillsam­ma­re” ton­art än i påskvakan. Kyrkan medi­terar över det oerhörda som har skett. I ingångsversen låter hon samma psal­tar­psalm som vi hör­de i natt vid påskljuset ut­trycka sin lågmälda förundran. Först talar Kristus: ”Jag har upp­stått, jag är än­nu hos dig”. Så svarar Kyrkan: ”Du omger mig på alla si­dor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt för­stånd”.

Predikan 4 april 2021, Påskdagen

Livets meningslöshet utan Gud. Kära bröder och systrar i Kristus, På ett ställe i sitt första brev till korintierna skriver aposteln Paulus om uppståndelsen. Han säger: Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. (1 Kor 15:17–19). Om Kristus inte uppstod från de döda, finns det alltså inte någon uppståndelse från de döda, för i så fall skulle även Kristus uppstått. Men om Kristus inte uppstod från de döda, kommer inte heller vi att uppstå från de döda.

Predikan på påskdagens morgon 2018

Kristus är uppstånden, ja, Han är sannerligen uppstånden! Halleluja! Kära bröder och systrar i tron! Den stora glädje vi nu får uppleva i påsktiden, och allra mest under påsknatten och påskdagens morgon, är den helige Andes verk. Men borde vi inte som trogna efterföljare först säga Jesu Kristi verk? Jo, men vår tro säger oss att det är också den Helige Andes verk och det är också Faderns verk. Hur skulle det kunna vara annorlunda? Gud är ju relation. Gud är gudomlig kommunion. Gud är i sig själv gemenskap i evig kärlek!