Onsdag i 3:e fasteveckan

Kortpredikan 27 mars 2019

"Vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nä­ra som Herren, vår Gud är oss, så ofta vi åkallar honom?"Mose fråga uppmanar till jämförande religionsdialog. Det tyngsta argumentet är Guds närhet. Den upphöjde, den som står över allt skapat, den som ”är”, är den som kommit "nära". Han har gripit in och befriat ur slaveriet i Egypten, ”vad dina ögon såg”. Han gav folket sin lag och ingick förbund med dem vid Sinai.