Kortpredikan 27 mars 2019

Kortpredikan 27 mars 2019

5 Mos 4:1,5-9 Ps 147:12-13,15-16,19-20 Matt 5:17-19

"Vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nä­ra som Herren, vår Gud är oss, så ofta vi åkallar honom?"

Mose fråga uppmanar till jämförande religionsdialog.

Det tyngsta argumentet är Guds närhet. Den upphöjde, den som står över allt skapat, den som ”är”, är den som kommit "nära".

Han har gripit in och befriat ur slaveriet i Egypten, ”vad dina ögon såg”. Han gav folket sin lag och ingick förbund med dem vid Sinai. 

Uppmaningen blir därför att "höra hans stadgar", att "göra efter dem", att "inte glömma", "så att ni må leva" och ta det utlovade landet ”i besittning".

Jesus har inte kommit för att "upphäva lagen eller profeterna", utan för att "uppfylla".

Hans påsk, hans död och uppståndelse, är den fullbordade befrielsen från alla främmande makter.

Förbundets lag är hans undervisning och lag. ”Lär dem att hålla allt vad jag befallt.”

För att vi inte skall glömma gav han sitt folk den heliga eukaristin ”till hans åminnelse”, där han "kommer oss nära". - Han i oss, vi i honom.

Eukaristins fortsättning är den genom Anden ingjutna kärleken och den ständiga bönen. 

"Vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nära som Herren, vår Gud är oss, så ofta vi åkallar honom?"

                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar