Onsdag i 2:a veckan "under året"

Kortpredikan 23 januari 2019

”Vi har en mäktig och barmhärtig överstepräst.” Det är Hebreerbrevets budskap. Författaren går grund­ligt till väga för att motivera sitt budskap. I dagens avsnitt tar han hjälp av en gåtfull gestalt som Abraham mötte vid ett tillfälle, Mel­kisedek, ”kung i Salem och präst åt Gud”. Åt denne Melkisedek ger Abraham tionde och tar emot hans välsignelse. Han måste alltså vara större än till och med Abraham, trons fader.