Onsdag i 18:e veckan "under året"

Kortpredikan 7 augusti 2019

"Vi kan inte dra upp mot detta folk, ty de är för starka för oss." Så löd rapporten från dem som sänts i förväg för att bespeja det ut­lo­vade land som Israels barn skulle inta. En sådan rapport sänker inte bara stridsmoralen, den ifrå­gasätter också Guds löften. När de troende hör om den helighet de är kallade till och påminns om sin svaghet, när de hör om dygderna och känner av sina las­ter, är det lätt att tän­ka som spejarna: ”de är för starka för oss”.