Marta, Maria och Lasaros, Herrens vänner

Kortpredikan 27 juli 2923, Marta, Maria och Lasaros, Herrens vänner

Kyrkan i stort har tagit över vad Benediktinerna har gjort länge, att fira alla de tre syskonen i Be­tania tillsammans. Vi firar dem som Her­rens vänner. Marta visade gästfrihet. Maria lyssnade. Lasaros vittnar om att ha blivit väckt till ett nytt liv. Jesus var fäst vid de tre syskonen. Han behövde deras vän­skap, ty han var verklig männi­ska.

Kortpredikan 27 juli 2021, Marta, Maria och Lasaros, Herrens vänner

Kyrkan i stort har tagit över vad Benediktinerna har gjort länge, att fira alla de tre syskonen i Be­tania tillsammans. Vi firar dem som Her­rens vänner. Jesus var mycket fäst vid de tre syskonen. Han behövde deras vän­skap, ty han var verklig männi­ska. Samtidigt, eftersom vänskapen är ömsesidig, kan den nå det allra högsta. Traditionen kallar det andlig vänskap. Två vänner blir som en själ i två kroppar.