Måndag i 4:e fasteveckan

Kortpredikan 1 april 2019

”Se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord.” Det gamla skall man ej mer komma ihåg eller tänka på. Många troende har anpassat sig till den sekulariserade värld de lever i. Det är inte ofarligt. Hoppet kan krympa och förminskas. Den troende nöjer sig med att hoppas på lindring i de dagliga plågorna och på något som gör livet ut­härdligt. Tron och hoppet ”sekulariseras”. Det begrän­sas till denna tidsålder och dess möjligheter.