Kortpredikan 1 april 2019

Kortpredikan 1 april 2019

Jes 65:17-21 Ps 30:2,4-6,11-12a,13b Joh 4:43-54

”Se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord.” Det gamla skall man ej mer komma ihåg eller tänka på.

Många troende har anpassat sig till den sekulariserade värld de lever i. Det är inte ofarligt.

Hoppet kan krympa och förminskas. Den troende nöjer sig med att hoppas på lindring i de dagliga plågorna och på något som gör livet ut­härdligt. Tron och hoppet ”sekulariseras”. Det begrän­sas till denna tidsålder och dess möjligheter.  

Profeten vittnar om något alltige­nom nytt och gott. Tron hoppas på en ny­skapelse och en fullbordan av det som sades vid den första ska­pel­sen: ”Se, det var mycket gott”.

Mannen i evangeliet anade detta oerhörda genom det han ha­de hört och kanske sett hos Jesus. Han ber för sin son: "Her­re, kom innan mitt barn dör".

Få böner är så intensiva som när en far eller mor ber för det egna barnet. Men i denne man bön finns något därutöver. Han ber i tro och med ett hopp som övergår all mänsklig optimism.

Han lät sig inte hindras av Jesu till synes avvisande pröv­ning:

”Om ni inte ser tecken och under, så tror ni inte”.

"Her­re, kom innan mitt barn dör".  

Med samma intensitet behöver vi be om tro och hopp när det gäller den egna sjä­lens helande och förvandling.

I dagens mässa ber vi över offergåvorna: "Låt vårt liv bli ett med detta offer, så att vi korsfäster vår gamla männi­ska och står upp till det nya livet".

Dagligen ber vi: ”Gud, kom till min räddning. Herre, skyn­da till min hjälp”.

Herre, kom innan jag dör.

                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar