Måndag i 2:a veckan "under året"

Kortpredikan, S. Agnes, jungfru och martyr, 21 januari 2019

Bröllopet i Kana tar inte slut. Så länge brudgummen är hos sina lär­jung­ar kan de inte fasta. Något radikalt nytt har brutit in. Därför duger det inte att lappa och laga på det gamla. Inte heller använ­da gamla vinsäckar för det nya vinet. De som hörde Jesu ord kan knap­past ha förstått. Vi förstår det endast genom tron. Vad vi ser och märker med våra sinnen är sällan där, inte ännu. Vi kän­ner lättare igen oss i ropen och tårarna.