Kortpredikan, S. Agnes, jungfru och martyr, 21 januari 2019

Kortpredikan, S. Agnes, jungfru och martyr, 21 januari 2019

Heb 5:1-10; Ps 110:1-4; Mark 2:18-22

Bröllopet i Kana tar inte slut. Så länge brudgummen är hos sina lär­jung­ar kan de inte fasta. Något radikalt nytt har brutit in.

Därför duger det inte att lappa och laga på det gamla. Inte heller använ­da gamla vinsäckar för det nya vinet. De som hörde Jesu ord kan knap­past ha förstått. Vi förstår det endast genom tron.  

Vad vi ser och märker med våra sinnen är sällan där, inte ännu. Vi kän­ner lättare igen oss i ropen och tårarna.

Också vår över­stepräst Kristus fick i Getsemane enträget be om att bli bön­hörd.

Därför kan han ”ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är behäftad med svaghet”.

”Han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja.” Han till­fogade: ”Dock inte som jag vill utan som du vill”. Och blev bönhörd. Även om bönhörelsen dröjde tre dagar.

”Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida.” En vidun­derlig be­skrivning av människoblivandet. Han fick ”lära sig ly­da”, och det ge­nom lidande.

”När han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning.”

För den heliga Agnes gick det fort. Som trettonåring avvisade hon ett frieri och höll fast vid sitt löfte till sin himmelske brudgum. Hon mot­tog ”renhetens och mar­tyriets dubbla kro­na”.

För de flesta tar det längre tid. Men mönstret är detsamma. I tron är vi re­dan i det eviga bröllopet. Även när vi stapplar och ropar. Också när vi steg för steg lär oss lydnadens hemlighet.

Det eukaristiska offret påminner om lydnad genom lidande. Den he­liga kommunionen före­nar oss med den himmelske Brud­gummen.

                                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar