Måndag i 1:a veckan "under året"

Kortpredikan 14 januari 2019

Hebreerbrevet, som vi skall följa fyra veckor under vardagarna, har inte främst karaktär av brev till en konkret församling. Det ger allmän trosundervisning och förmaning till kristna som hotas av troströtthet och risken för avfall. Författaren säger att vi lever i ”denna tidens slut”. Orsaken är att Gud har sagt sitt slutliga ord genom att tala till oss genom sin Son, genom vilken han har skapat världen, men ock­­så renat den. Sonen skall också ”ärva allting”.