Lördag i 7:e påskveckan

Kortpredikan 8 juni 2019

I denna mässa, dagen för Pingstdagen, fullbordar vi läsningen bå­de av Apostlagärningar­na och av Johannesevangeliet. Påsken fullbordas genom Pingsten. Vi kan se påskens ”beroende” av pingsten i det svar av Jesus som Petrus får på sin fråga hur det skall bli med Jo­han­nes: ”Vad rör det dig? Du skall följa mig.” De var bröder, förenade i samma tro och uppdrag. Ändå hade de olika uppgifter där det ge­mensamma inte uteslöt det högst per­son­liga.