Kortpredikan 8 juni 2019

Kortpredikan 8 juni 2019

Apg 28:16-20,30-31; Ps 11:4-5,7; Joh 21:20-25

I denna mässa, dagen för Pingstdagen, fullbordar vi läsningen bå­de av Apostlagärningar­na och av Johannesevangeliet. Påsken fullbordas genom Pingsten.

Vi kan se påskens ”beroende” av pingsten i det svar av Jesus som Petrus får på sin fråga hur det skall bli med Jo­han­nes: ”Vad rör det dig? Du skall följa mig.”

De var bröder, förenade i samma tro och uppdrag. Ändå hade de olika uppgifter där det ge­mensamma inte uteslöt det högst per­son­liga.

Alla behöver inte veta allt om den andre. Nyfikenhet är att ”fika efter” nyheter vi inte behöver. Ändå är inte den nya gemenska­pen ett opersonligt kollektiv.

Spänningen och kampen mellan individ och kollektiv går genom männi­skans historia. Individualismen blundar för de andra och kollektivet kör över individen. De plågade ropar efter ett alterna­tiv.

Tron bekänner att detta är en verklighet - de heligas gemenskap. Där konkurrerar inte olikhet och mångfald med varandra, utan fördjupar och be­främjar det gemensamma. Den ene får glädja sig åt den andres gåvor och avunden förlorar sitt grepp.   

Cisterciensmunken den helige Aelred av Rievaulx (d. 1167) sä­ger: ”Den Allsmäktige hade kunnat ge alla dygder åt var och en. Men i sitt heliga rådslut handlar han så mot oss att var en behö­ver den andre och att var och en i den andre finner något han inte har själv, så att ödmjukheten bevaras, kär­leken växer och enhet blir känd”.

Endast den helige Anden kan fullborda detta.

O helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.

                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar