Lördag i 13:e veckan "under året"

Kortpredikan 6 juli 2019, Vårfrumässa

Kan lögn och bedrägeri leda till välsignelse? Patriarken Jakob, bedragaren, låt vara att det var hans mor Re­bec­ka som regisserade bedrägeriet, förlorade aldrig välsignelsen. Lögn och bedrä­ge­ri hör till det mest omänskliga som män­niskan kan ge sig hän åt. Dessutom är det sannolikt det svåraste en människa kan utsättas för. Det finns med också i Guds folks historia. Men in­te ens det gör Guds plan om intet.