Kortpredikan 6 juli 2019, Vårfrumässa

Kortpredikan 6 juli 2019, Vårfrumässa

1 Mos 27:1-5,15-29; Ps 135:1-6; Matt 9:14-17

Kan lögn och bedrägeri leda till välsignelse?

Patriarken Jakob, bedragaren, låt vara att det var hans mor Re­bec­ka som regisserade bedrägeriet, förlorade aldrig välsignelsen.

Lögn och bedrä­ge­ri hör till det mest omänskliga som män­niskan kan ge sig hän åt. Dessutom är det sannolikt det svåraste en människa kan utsättas för.

Det finns med också i Guds folks historia. Men in­te ens det gör Guds plan om intet.

En plan och en nåd skymtar fram som övergår alla män­sk­­liga pla­­ner och måttstockar. För anständig moral framstår den som anstötlig.

Paulus formulerar det så: "Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare". Också för lögnare och bedragare.

En kraft av detta slag kan inte hällas i gamla säckar. Den är nå­got mera än att ”lappa och laga” med moraliska am­bitioner. Guds nyskapande nåd övergår alla mänskliga tänkesätt.

Det trollar inte bort bedrägeriet. Lögn och bedrägeri hör inte hem­ma i Guds rike. Men Gud vill inte bedragarens eller lögnarens död, utan att han vänder om och får leva.

För Jakob blev botgöringen lång. Först efter brottningen vid Jab­boks vad, där han ber om Guds välsignelse, får han sitt nya namn ’Israel’.  

Maria sjunger om den gudomliga plan som tog också be­drägeriet i sin tjänst: ”Gud tar sig an sin tjä­nare Israel och håller sitt löf­te till våra fäder, att förbar­ma sig över Abraham och hans barn till evig tid.”

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar