Lateranbasilikans Invigningsdag

Kortpredikan 9 november 2021, Lateranbasilikans invigning

”En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad.” Hesekiel ser i en vision hur vatten rinner fram under templets trös­kel. När vattnet rinner ut i havet blir dess vat­ten sunt och längs flodens stränder växer alla slags fruktträd upp, vars frukter tjänar till föda och deras löv till läkedom. Allt får liv där strömmen rinner fram. Bakgrunden är den källa som rann fram i paradiset. Visionen når sin full­bordan i bibelns sista kapitel, där en flod rinner fram från Guds och Lammets tron. Begynnelsen når sin fullbordan.