Den saliga jungfru Maria Drottningen

Kortpredikan 22 augusti 2023, Jungfru Maria Drottningen

Gideons kallelse har likheter med jungfru Marias. Båda hälsas av ängeln och båda ställer frågan hur de skall kunna fullfölja sin kal­lelse. Gideon fick ett tecken när hans offer togs emot. Maria fick höra att Elisabet var havan­de trots sin höga ålder. När lärjungarna får höra om rikedomens risker blir de bestörta. Men de får höra det som Maria fick höra, att ingenting är omöjligt för Gud.

Kortpredikan 22 augusti 2022, Den saliga jungfru Maria Drottningen

Jungfru Maria har dragit till sig ett pärlband av skö­na tit­lar. Idag, en vec­ka efter hennes Upptagande i him­len, fi­ras hon som Drottning, Re­gina. Den unga flic­kan från det oansenliga Nasaret blir upphöjd till rang och värdighet av drott­ning. Vi sjunger det i  Salve Regina, Regina caeli, Ave Re­gina cae­­lo­rum. Är det bara fromma överdrifter? Kan de teologiskt försva­ras?