Kortpredikan 22 augusti 2022, Den saliga jungfru Maria Drottningen

Kortpredikan 22 augusti 2022, Den saliga jungfru Maria Drottningen

2 Thess 1: 1-5, 11-12; Ps 96: 1-5; Matt 23: 13-22

Jungfru Maria har dragit till sig ett pärlband av skö­na tit­lar. Idag, en vec­ka efter hennes Upptagande i him­len, fi­ras hon som Drottning, Re­gina. Den unga flic­kan från det oansenliga Nasaret blir upphöjd till rang och värdighet av drott­ning.

Vi sjunger det i  Salve Regina, Regina caeli, Ave Re­gina cae­­lo­rum.

Är det bara fromma överdrifter? Kan de teologiskt försva­ras? 

Maria var fylld av nåd, men inte ett passivt redskap. Med sitt svar samver­kade hon med den nåd hon hade fått. ”Må det ske med mig ef­ter ditt ord”. Där­med för­med­lade hon Guds son till sig själv och till alla män­­niskor.

Hon stod vid korset när hennes son gav sitt liv för oss. So­nen såg henne och gjorde henne till moder för Johannes och därmed för hela Kyr­kan.   

Denna nådens ­ordning fortsätter, också efter hennes jorde­liv. Hon för­medlar Sonens nåd till dem som ber om hen­nes förbön och moder­liga beskydd. Hon är me­diatrix, hon förmedlar nåd från sin gudomlige Son.

Utan sin son kan hon inget göra. Men Kristi unika roll som medla­re ute­sluter inte hennes moderliga sam­verkan.

Ma­rias roll kan förstås när tron upplyser förnuftet, men vi erfar den inte utan att praktisera den. 

”Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund.”

Paulus tackar Gud för att tron och kärleken växer till bland de kristna i Thes­salonike, men också för deras uthållighet under förföljelser och lidanden. Tron och kär­leken behöver hoppet och hoppet visar sig i ut­hållig­het.

Uthållighet är mera än moral. Uthållighet är praktiserat hopp. Hop­pet litar på att Gud skall få sista or­det i till­varons kaotiska meningslös­he­ter. Uthållighet och tåla­mod prak­ti­se­rar detta hopp och föregriper Guds rättvisa dom.

Med apostelns ord: ”Så att vår herre Jesu namn förhär­ligas genom er och ni genom honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.”

Vi ser det när Maria står vid korset.

Vi ställer oss vid Marias sida genom att delta i det eukaristiska offret, och när vi för oss själva och för andra ber: ”Heliga Ma­ria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår döds­stund.”

                                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar