den helige Franciskus av Assisi

Kortpredikan 4 oktober 2021, S. Franciskus av Assisi

Helgonen är inte enbart moraliska förebilder, de är gå­vor från höj­den – som solstrålar. Inte minst Franciskus av Assisi, Guds lille fat­tige. Hans liv förkunnar fattigdomens hemlighet, ingången till en skatt som övergår all jordisk rikedom. Egen fattigdom, men också svaghet, oförmåga, ja till och med synd, kan bere­da väg till denna skatt. Franciskus gjorde sig inte bara fattig på ägode­lar, mot slutet av sitt liv blev han också så gott som blind.

Predikan den helige Franciskus av Assisi 2021

Den helige Franciskus dog när han var drygt fyrtio år gammal. Under sina sista levnadsår led han av dålig hälsa. Han var sliten. Det var resultatet av ofta återkommande och stränga fastor och botgöringar. När han senare inte längre kunde klara sig själv, bad han om hjälp av tre av sina medbröder. De blev då vittnen till en hemlighet som Franciskus dolde för andra. Hemligheten blev känd först efter hans död. Det visade sig att...