Benedictus av Nursia, abbot, Europas skyddspatron, högtid

Predikan 11 juli 2021, 11 juli – Benedictus av Nursia, abbot, Europas skyddspatron, högtid

Det benediktinska ”och-et”. Egentligen skulle en präst som inte är benediktin ha predikat denna dag, men han fick förhinder. Vi gladde oss igår över vår biskops predikan om Benedictus´ vishet. Vi som själva är benediktiner blir ju lite ställda när vi får frågan om vad som är ”typiskt benediktinskt”. Jag tar min tillflykt till ett enda litet ord – ordet ”och”. Få ord är viktigare i den helige Benedictus regel som ju inte handlar om något särskilt utan om allt.