2:a Påsksöndagen - Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag - årgång B

Predikan 2 Påsksöndagen 2021, Den gudomliga barmhärtighetens söndag

En latinsk text berättar om en läkare med namnet Mantacius. Mannen var en bedragare. Han lurade människor. En gång kom Mantacius till en stad. Han sade till sin tjänare: ”Nu skall du få se hur dumma folk är!” Skurken sände tjänaren att annonsera en sensationell nyhet: Om femton dagar väcker Mantacius de döda till liv i sina gravar. De flesta trodde inte alls på honom. Men så småningom...

Predikan 2 Påsksöndagen 2021, Den gudomliga barmhärtighetens söndag

Vi kan bara förstå och förkunna Guds barmhärtighet om vi förstår och förklarar vår synd och vart den riskerar leda oss. Kära systrar och bröder i Kristus, Berättelsen om aposteln Tomas tvivel kan läsas på flera sätt. Det mest uppskattade lässättet idag är emellertid väldigt begränsat. I vårt samhällsklimat präglat av skepticism – inställningen att bara det som subjektet självt kan verifiera är sant – och empirism – tron att den empiriska vetenskapen kan ge svar på allt – är det bra att söka, men aldrig att finna något som man får visa andra, och att fråga, men aldrig att hitta ett svar som kan vara allmängiltigt, dvs gälla också andra. Och i detta klimat betraktas Tomas inledande inställning som sympatisk för att den är som vår.

Predikan 2 Påsksöndagen 2021, Den gudomliga barmhärtighetens söndag

Trons tillbedjan i ande och sanning. Vi har firat påsk, festernas fest och högtidernas högtid. De räddhåga­de lär­jungarna för­vand­lades. ”Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade upp­stått.” Deras frimo­di­ga uppträdande vore obe­griplig om inte något avgörande hade ägt rum. Den tron behövs i en tid som någon kallade ”ny­hednisk”. Här räcker det inte med kon­­ven­tionell och halvljum­men tro. Utan uppståndelsen blir kristendomen en religion bland andra, som ett påsk­ljus – utan låga. I andra läsningen hör­de vi frågan: ”Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son?

Predikan Andra Påsksöndagen 2018 – Barmhärtighetens söndag

Kära bröder och systrar, Ibland tycker man att man kan se likheter mellan ett folks historia och vår egen personliga historia. Vi lär oss i Kyrkan till exempel att Guds utvalda folk genom Mose leddes ut från sin ofrihet hos Farao till ett nytt land, ett land Gud ville ge dem för att de skulle leva i helig frihet, eftersom Gud ville vara deras Gud, och eftersom Gud är helig. När vi ser på vårt eget liv ser vi kanske parallellen: Gud befriar oss ur en slags fångenskap där vi inte är oss själva.