22:a söndagen "under året" - årgång B

Predikan 22 söndagen under året 2021

”Herre, vem får vara i din boning?” En kort och viktig fråga. Vem? En uppfordrande och självrannsakande fråga. Frågan understryks i dag genom upprepandet i Psaltarpsalmens omkväde.  Vem? Och svaret? Svaret kommer i dagens Bibelläsningar.  I dag hörde vi om bud, regler, stadgar och föreskrifter som skall uppfyllas. ”Du skall det och det…” eller ”Du skall inte det och det!” Enligt den judiska tron är inte de tio budorden fristående bud, utan de ingår i en samling av 613 olika bud, så kallade mitzvot och sammanfattar alla buden i tio kategorier. Den judiska tio-kategoriseringen skiljer sig delvis från den katolska. Av dessa 613 mitzvot är 248 positiva, ”du skall”, och de resterande 365 mitzvot är negativa, ”du skall inte”. Plikt!  För oss, nutidens människor, låter det mycket juridiskt och formellt och kanske inte särskilt övertygande. Jobbigt, tröttsamt, krävande. Vi vill gärna ha det lite smidigt i våra liv, och bestämma allt själva. Människor skyr ofta plikter. ”Ni skall följa dem och lyda dem…” Men varför? 

Predikan 22 söndagen under året 2021

Födda på nytt. När vi hör Jesu uppräkning av allt ont som kan komma ur människans hjärta är det lätt att tappa modet. Den kusliga uppräkningen ifrågasätter den naiva tron på människans själv­kla­ra god­het. Men uppräkningen är obehaglig främst för att alla ändå känner igen dessa laster. De finns, och inte bara som udda undantag. Vi känner igen oss själva, om än inte i alla exemplen. Är det så illa ställt med människan? Vi anar behovet av adekvat hjälp. Det räcker inte med moraliska bud.

Predikan 22 söndagen ”under året” 2018

Kära kristna bröder och systrar, kära ungdomar och barn! Om predikan i dag blir längre än vanligt ber jag er bara ha lite tålamod med mig. Tycker ni det är för långt, tänk bara på Maria Änglarnas Drottning och de heligas glädje i himlen. I så fall uppnår predikan ändå något riktigt gott! Varför är det så svårt att bygga upp en mänsklig gemenskap i samhällena och i kulturerna? Vi har ju alltid Guds lag att följa, Kristi lag, Kristi liv och föredöme! Evangeliet i dag visar hur man ändå försöker kringgå den verkliga lagen och införa mindre viktiga regler. ”Varför äter dina lärjungar med orena händer?” frågar fariséerna Jesus. Och Jesus ger dem svaret: ”Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människors regler” (Mark 7:6).