19:e söndagen "under året" - årgång B

Predikan 19 söndagen under året 2021

Stig upp och ät, ty annars blir vägen dig för lång. Det började under en ginstbuske. Där finner vi profeten Elia. Han var på flykt undan sin drott­ning, som ville ta hans liv. Elia var en mäktig profet. Baalsprofeterna var undan­röjda. Ingen kunde stå emot honom. Men när drottning Isebel hotar att döda honom rinner all kraft av honom. Han grips av pa­nik och flyr ut i öknen, sät­ter sig under en ginstbuske och önskar sig döden.

Predikan 19 söndagen ”under året” 2018

Kära kristna, Kommer den jordiska maten att räcka i framtiden för en ökande världsbefolkning? Kommer den himmelska födan, Jesu kropp och blod, att räcka för människan intill tidens slut? Två frågor som hör ihop av det skälet att vi har två huvudbud att efterleva, vi som återfunnits av Gud i Hans kärlek och upptagits till gemenskap med Honom: du skall älska Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och med hela ditt förstånd. Och du skall älska din nästa som dig själv. ”På dessa två huvudbud vilar hela Lagen”, säger Jesus.