Predikan 3 söndagen i fastan 2020

Predikan 3 söndagen i fastan 2020

2 Mos 17:3-7; Ps 95; Rom 5:1-2, 5-8; Joh 4:5-42

Den Heliga Mässans kollektbön idag beskriver mkt väl vår benägenhet i denna Fastetid i coronavirusets skugga, liksom vårt enda möjliga, existentiellt verkande, svar: ”Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt.”

Gud tolererar prövningar i våra liv, som kommer ur vår belägenhet som beroende och dödliga, för att vi ska vända oss till honom, överlåta oss alltmer, och fördjupa vår tro och omvändelse. Han vill att vi ska påminna oss om, och leva alltmer av, Bibelns vanligaste uppmaning: ”Var inte rädda!”. Och framförallt: han ger oss den kraft och stärker den tillit vi behöver, genom att själv komma till oss. Dagens evangelium, den fantastiska dialogen mellan Jesus och kvinnan vid Sykars brunn, visar hur Guds barmhärtighet - som får ett ansikte, därtill ett lidande ansikte, i en person, Jesus Kristus - söker upp oss för att dra oss till sig.

I min predikan idag pekar jag på hur evangelieberättelsen visar att Guds barmhärtighet inte bryr sig om våra mänskliga konventioner om vad som är lämpligt, hur den naturligt kommer till frågan om vårt moraliska liv (inte börjar där, men absolut kommer dit eftersom behovet av frälsning kommer av att vi syndar) och därvidlag inte är ett dugg orolig för att stöta sig med våra känslor - och hur den slutligen får oss att, som kvinnan vid brunnen, lämna våra gamla källor och börja förkunna för andra (missionera, evangelisera) vilken källa som ensam släcker vår grundläggande törst. Vilka stormar som än pågår runt omkring oss, och vart livet i tid och rum än för oss.

                                                                                                pater  Thomas Idergard

Pater Thomas Idergard

Pater Thomas Idergard

Foto: Natanael Gindemo/Dagen

Pater Thomas Idergard är född 1969  i Arvidsjaur, Lappland, och uppvuxen i Skellefteå, Västerbotten. Efter gymnasiet studerade han sociologi och statsvetenskap på universitet i Umeå. Han var tidigt politiskt engagerad och kom sedan att arbeta i regeringskansliet och var förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet 1995-98. Efter det lämnade han helt politiken och kom sedan att arbeta inom PR och opinionsbildning, i flera olika positioner som konsult och rådgivare, och var bl a med i ledningen för Sveriges största PR-företag. Han konverterade till Katolska kyrkan 2009 och frågan om kallelse kom under processen som ledde fram till hans upptagning i Kyrkan. Efter väntetiden för konvertiter och studier i filosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala inträdde han 2012 i Jesuitorden (Jesu Sällskap) med novistid i Nürnberg i Tyskland 2012-14, avgivande av de första ordenslöftena 2014, studier i teologi i London 2014-17, diakonvigning i London i februari 2017. Sommaren 2017 återvände han till Sverige och prästvigdes i september 2017. Sedan dess är han verksam som präst i S:ta Eugenia katolska församling i Kungsträdgården i Stockholm, vilken har fler än 10 000 medlemmar. Församlingen, som grundades 1837, är den äldsta katolska församlingen i Sverige efter den protestantiska reformationen. Församlingen har en mycket omfattande och allsidig verksamhet och är ett av de viktigaste katolska fönstren ut mot det svenska samhället. Pater Thomas har också uppdrag på stiftsnivå, bl a som medlem i stiftets arbetsgrupp för prästkallelser och ordförande i stiftets Kommission för fred och rättvisa, Justitia et pax.

Pater Thomas publicerar sina predikningar på S:ta Eugeniaförsamlingens hemsida klicka här