Kortpredikan 8 juli 2019

Kortpredikan 8 juli 2019

1 Mos 28:10-22; Ps 91:1-4,14-15; Matt 9:18-26

Herren är verkligen på denna plats!”

Jakob förstod det först när han vaknat ur drömmen. Herren var där hela tiden, men Jakob ”visste det inte”.

Synagogföreståndaren faller ner för Jesus och ber honom att läg­ga sin hand på hans sjuka dotter. Kvin­­nan med blödningarna rör vid tofsen på Jesu mantel.

De hade båda låtit sig påverkas av vad de sett och hört om Jesus. Det hade väckt tro och tron får dem att söka hans hjälp. De får konkret erfara att Jesus var den ”plats” om vilken Jakob sade: ”Herren är verkligen på denna plats”.

Några får nåden att göra en liknande erfarenhet, andra växer in i det steg för steg, men för alla går tiden…

Benedictus vet hur ”krångligt” människohjärtat är. Den första kärleken bleknar. Annat tar överhanden.  

Den stege som Jakob såg i drömmen använder Benedictus som en bild för hur det krångliga rätas ut. Han vet att högmo­det förblindar och saboterar tron, och att ödmjukheten ger synen och tron tillbaka. Stegen blir en bild för ödmjukhetens paradoxala väg. ”Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Allt för att hjärtat skall renas och kunna upptäcka Her­rens närva­ro. Den ödmjuke erfar det som synagogförestån­daren och kvinnan med blödningarna fick erfara - och som vi firar i varje euka­risti.

Den ödmjuke upptäcker Herrens närvaro i livets alla situa­tioner. Gud blir allt, överallt. Ödmjukheten är ”himlens port”.

”Herren är verkligen på denna plats.”

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar