Kortpredikan 29 juli 2019, S. Olav, martyr

Kortpredikan 29 juli 2019, S. Olav, martyr

2 Mos 32:15-24, 30-34; Ps 106:19-23; Matt 13:13-35

Det israelitiska folkets dans kring guldkalven kan tyckas primitiv och barnslig. Psalmisten säger torrt: ”De bytte bort sin ära mot bil­den av en oxe som äter gräs”.

Det känns igen i dagens he­do­nis­tiska credo: livets mening är nö­je och förströelse, ”fun and pleasure”.

Samtidigt har leda blivit en folksjuk­dom i västvärlden.

Leda drabbade också munkarna i deras till synes enformiga liv. De talade om ”middagsdemonen” eftersom den ofta slår till i”mid­­dagshettan” (Ps 91:6), acedia, ledans och likgil­tighetens last. Den frestade dem att söka förströel­se i stället för att hålla ut i ar­be­te, bön och läsning.

Frukterna av att hålla ut med denna goda ordning kan verka oan­sen­liga, jämfört med allt vad världen tycks erbjuda av häftiga kic­kar. Ett litet senapskorn eller en liten kvantitet surdeg ser inte myc­­ket ut för världen. Men det är en synvilla. Gudsrikets krafter är enor­ma.

Mose upptänds av vrede, men återvänder ändå till Gud för att be om förlåtelse å folkets vägnar. Han erbjuder sitt liv. En tydlig pro­fetia om den Nye Mose, vår Herre.

Den helige Olav, Norges skyddspatron, var kung och krigare, men när han stupat vid Stiklastad år 1030 uppfattades han snart som martyr. En rad märkliga under bekräftade att hans blod inte hade utgjutits förgä­ves. Gudsrikets krafter är starkare.

Inget annat helgon, förutom jungfru Maria, är så ofta avbildat i svenska kyrkor som den helige Olav. Nidaros, dit hans kropp för­des, blev Nordens främsta vallfartsort. Vi har S:t Olofs kyrka inte långt härifrån.

Kung Olav deltog lugnt i mässan före slaget. Mässan med ”det nya och eviga förbundets blod”. Källan för gudsrikets krafter.

                                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar