Kortpredikan 25 juli 2019, S. Jakob, apostel

Kortpredikan 25 juli 2019, S. Jakob, apostel

2 Kor 4:7-15ö Ps 126ö Matt 20:20-28

”Rådvill, men inte rådlös, slagen till marken men inte förlorad.”

Aposteln Paulus beskriver existentiellt vad apostlarna Jakob och Jo­hannes ber om utan att ännu veta vad det kommer att kosta.

De vet inte att de har sin skatt i lerkärl. De hör inte det för­mätna i sin mors frå­ga om att få de förnämsta platser­na. Framför allt kän­ner de ännu inte sin svaghet och sitt totala beroende.

Ändå bejakar Jesus deras föresats att dricka lidan­dets bä­­­gare. Han tar emot deras vilja, trots att deras iver än­nu var oerfa­ren och högmodig. 

Aposteln Paulus beskriver förhållandet mellan svagheten och styrkan, mellan lerkärlet och skat­ten: ”Ansatt, men inte kringränd, rådvill, men inte rådlös, för­följd men inte övergiven, slagen till mar­­ken men inte för­lorad.”

”Den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.”  Vi vet det teoretiskt, men det tar tid innan lärjung­en förstår det i hjärtat. För de flesta tar det tid att bli ödmjuk.

När insikten om svagheten växer, när vi frestas av uppgivenhet, behö­ver vi påminnas om att ödmjukihetens syster är fri­mo­dighe­t. När Jesus förklarar för Sebedai­os-sönerna vad de lovat, gör han det stegvis. Han talar inte direkt om lidande och marty­rium, utan om ”bägaren” som de skall få dric­ka. Han hjälper dem att inte tappa modet och fångas av miss­tröstan.

Svagheten kan upplevas som över­mäk­­tig och bli förla­mande. Men nå­den är starkare.

Aposteln uttrycker det så att vi känner igen svagheten och kan höra om nåden, för att vi skall tro på den: ”Rådvill, men inte rådlös, för­följd men inte övergiven.”

Kallel­sen till helighet är oerhörd: ”Jesu liv skall bli synligt i min kropp”.

Inte för min, utan för kyrkans skull: ”Allt sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära”.

I varje euka­risti bär vi fram vår föresats och dricker frimodighet.

”Rådvill, men inte rådlös, slagen till marken men inte förlorad.”

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar