Kortpredikan 21 december 2021

Kortpredikan 21 december 2021

Sef 3: 14-18a; Ps 103: 2-3, 11-12, 20-21; Luk 1: 39-45

Jungfru Maria skyndar till Elisabet bärande på sin dyrbara gåva.

Elisabet representerar det folk som väntar på den utlovade Messias. Också vi hör till dem som väntar. Inte minst under advent.

Vi uppmanas av profeten Sefanja att jubla och höja glädjerop, att vara glada och fröjda oss av allt hjärta. ”Låt ej modet falla.”

Han anger två skäl.

Det första: ”Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som kan frälsa”.

Det andra är mera förvånande: ”Han gläder sig över dig med lust”.

Skulle han glädja sig över mig?

Det måste naturligtvis gälla helgo­nen och de andra, tänker nå­gon, men knap­past mig. I ett hörn av hjärtat tänker många att de hör till de hopp­lösa fal­len, eller åtminstone till dem som aldrig riktigt lyckas.

Men det står så. Profeten motiverar det. ”Herren har tagit bort straff­do­mar­na från dig”.

Kanske, tänker den skeptiske, när jag äntligen har om­vänt mig. Men hittills har det inte gått så bra…

Aposteln bekräftar profetens ord: ”Kristus dog för oss medan vi ännu var syn­da­re”.

Syndens rot visar sig vara otro. Även de som gjort otaliga försök kan fortfaran­de tro mera på sin bättring än på Guds ord.

Guds ord är starkare än den ivrigaste bättring. Och Guds ord säger: ”Han glä­der sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med ju­bel”.

Naturligtvis inte för att vi skall förbli i mörkret, men för att vi inte övervinner en enda synd annat än genom nåden. ”Vi älskar därför att han först har äls­kat oss.” Den kärleken är oss given genom tron och do­pet.

Bara att meditera över profetens ord är ett första steg. ”Han glä­der sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med ju­bel.”

Herrens glädje över sitt nyskapade barn finns i henne själv. Det är inte vi som åstad­kommer den gläd­jen, vi upptäcker den.

Nå­got sprit­ter till i henne av fröjd.

                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar