Kortpredikan 15 oktober 2019, S. Teresa av Avila, jungfru o kyrkolärare

Kortpredikan 15 oktober 2019, S. Teresa av Avila, jungfru o kyrkolärare

Rom 1: 16-25; Ps 19: 2-5; Luk 11 :37-41

I Romarbrevet förkunnar aposteln en sida av Guds rättfärdighet, som var dold för de flesta, då som nu. Guds rättfärdighet är inte bara döm­ande. Den är också skänkande, förlåtande och nyskap­ande. Den ges som en gåva och tas emot i tron på Jesus Kris­tus. Han kallar det "en Guds kraft som räddar var och en som tror".  

Den erbjuds både juden och greken, eftersom alla har syndat och står under ”Guds vrede”.

Paulus fortsätter med att beskriva dem som tjänar och dyrkar det ska­pade i stället för Skaparen. Men hans huvudärende är att för­kunna Guds skänkande rättfärdighet genom Kristus.

Utan den blir det fåfängt att putsa på utsidan, medan "det inre är fullt av vinningslystnad och ondska", som Jesus säger till farisé­er­na.

Trons rättfärdighet leder inte till passivitet. Den är en kraft som för­vand­lar och väcker kärleken till liv.

Den heliga Teresa fick stora gåvor ”vishetens och uppenbarel­sens an­de”, men också imponerande kraft när hon på mödosam­ma resor grun­dade nya kloster.

Teresa upphöjdes av påven Paul VI till kyrko­histo­riens första kvinnliga kyrko­lä­rare. Hon lär att vägen till Gud går ge­nom ”Kris­ti allrahe­ligaste Man­dom”, dvs. genom hans mänsklighet. Genom ”Jesus” till ”Kristus”, som många uttryckt det. Hon hänvisar till en rad hel­gon ”med sin kärlek till Kristi mänskli­ga natur”. ”Genom den por­ten har vi att träda in.” Hon var det hennes namn säger: ”Teresa av Jesus”.

”Om Herren en enda gång ger oss nåden att trycka in denna kärlek i vå­ra hjärtan, blir allt lätt och vi kan åstadkomma mycket på kort tid och med ringa möda.”

En bön av henne sammanfattar hela hennes budskap:

”Den som håller sig till Gud ska inte sakna något. Gud ensam räcker – Solo Dios bas­ta.”

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar