Kortpredikan 12 juli 2021

Kortpredikan 12 juli 2021

2 Mos 1: 8-14, 22; Ps 124: 1-8; Matt 10: 34-11: 1

”Jag har inte kommit med fred utan med svärd.”

Jesu ord måste ha varit chockerande, inte minst när de först utta­la­des. Familjen var samhällets grundsten, be­kräftad av Mose lag.

Redan i Bergspredikan hör vi samma chockerande anspråk: ”Ni har hört att det blev sagt, men jag säger er”.

Jesu ord är inte riktade mot familjen, men inte ens den får vara viktigare än Kristus. ”Den som äls­kar far eller mor, son eller dot­ter mer än mig är inte värd att tillhö­ra mig”.

Kristus kan av de närstående uppfattas som ett hot mot familjen. Här behövs klokhet och urskiljning, men inte till vilket pris som helst. Franciskus tvingades bry­ta med sina närmaste.   

Familjen kan också ses som en bild för de frestelser och onda tan­­kar som ”ockuperar” det egna hjärtat. Dessa måste drivas ut för att Kris­­tus skall va­ra hjärtats enda Herre.

Kampen började redan i Egypten, när Israels barn upplevdes som ett hot och därför blev förtryckta av egyptierna. Kampen drevs till sin spets när Israels barn bad att få dra ut ur Egypten för att fram­bä­ra offer åt den sanne Guden.

Samtidigt tycks några, när vi minst anar det, känna igen både san­ning och rättfärdighet. ”Den som ger bara så mycket som en bä­ga­re friskt vatten åt en av des­sa små, därför att det är en lär­junge – sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.”  

Jesus bröt upp från sin jordiska familj i trohet mot sin himmelske Fa­ders vilja. En ny familj växer fram. ”Den som gör min himmels­ke Faders vilja är min bror och syster.” När tiden var mogen åter­för­e­nades hans jordiska familj med den nya familjen.

Men vägen dit har sitt pris.  

”Den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.”

                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar