Kortpredikan 10 augusti 2023, S. Laurentius, diakon och martyr

Kortpredikan 10 augusti 2023, S. Laurentius, diakon och martyr

2 Kor 9: 6-10; Ps 112: 1-2, 5-9; Joh 12: 24-26

Varför blev den helige Laurentius så älskad? Bara i Rom finns mer än 30 kyr­kor med hans namn. Dom­kyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn. 

Kejsaren krävde att han utlämnade kyrkans skatter. Han delade först ut dem till de fattiga och sam­la­de sedan ihop de fattiga och presente­ra­de dem inför kejsaren som ”kyrkans skat­ter”. Händelsen har stannat i kyr­kans kollektiva minne. Det finns ett skimrande ljus kring hans marty­ri­um.  

Pauli ord om sådd och skörd är ”krist­nat”. Det är inte längre en obe­vek­lig karmalag: ”Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rik­ligt får en riklig skörd.”

I apostelns mun är allt impregnerat av nåden. Förvisso inte utan vår vilja. Han säger att vi skall ge som vi har ”beslutat” i vårt hjärta, men han på­minner direkt om att Gud skall ”ge er utsäde och mångdubbla det”.

Det är detta som blir synligt i Laurentius liv och som bekräftas av de troende. 

Som diakon i den he­liga eu­karis­tin förmedlade han Kristi blod. I sitt mar­tyrium utgöt han sitt eget blod.

Gud begär ingenting av oss som han inte också ger sin kraft till. ”Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.” 

Tron fullbordas av kärleken. ”Om vi verk­ligen älskar, vill vi också efter­likna”, säger Augustinus.

Det gäller också i vardagens ”småsaker”. Tecknet på den fullkomliga lydnaden är att den sker i glädje. Benedictus berättar om denna lydnad och ci­terar ur dagens epis­tel: ”Gud älskar en glad givare”.

Vete­kornets lag bekräftas. ”Om vetekornet dör, ger det rik skörd.”

”Lär oss att äska det han älskade och att handla som han lärde.”

                                                                                                        pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar