Fader Fadi Isho. Predikan den 9 december 2017 på kaldeiska