Fader Fadi Isho. Predikan den 9 april 2016 på kaldeiska