Fader Fadi Isho. Predikan den 8 april 2017 på kaldeiska