Fader Fadi Isho. Predikan den 5 mars 2016 på kaldeiska